Huomisenilmastointiratkaisut.

Miksi laskea elinkaarikustannuksia?

Kun LED-lamput tulivat markkinoille, monet pohtivat miksi niillä tulisi korvata huomattavasti edullisemmat hehkulamput. Mistä johtuu, että LED-lamput ovat siitä huolimatta vallanneet markkinat ja hehkulamppujen valmistus päättynyt?

Hehkulamppujen ostohinta saattoi olla edullinen, mutta sen käyttöaika oli lyhyt, vain noin 1 000 tuntia, ja lisäksi se kulutti paljon energiaa. LED-lamppu valaisee jopa 15 000 tuntia käyttäen murto-osan hehkulampun käyttämästä energiasta. Jos tehdään laskelma 15 000 tunnilla, hehkulamppujen kokonaishinta on yli €70, kun puolestaan yksi LED-lamppu samalla ajanjaksolla maksaa vain noin €12. Valinta on melko ilmeinen.

Samaa ajattelutapaa ei kuitenkaan läheskään aina käytetä suurempien ja huomattavasti enemmän energiaa kuluttavien tuotteiden hankinnassa.

Kokonaiskustannukset ja ympäristövaikutukset mielessä

Kunnat, alueviranomaiset, yritykset ja muut tahot tekevät päivittäin valtavia määriä energiaa kuluttavien laitteiden hankintoja. Perinteisesti hankintaprosessit ovat keskittyneet mahdollisimman alhaisen ostohinnan saavuttamiseen siinä uskossa, että siten lopputuloksena on paras sijoitus. Ajan myötä ajattelutapa on muuttunut ja  yhä yleisempää on tarkastella tuotteen elinkaarikustannuksia (LCC), kun tehdään ostopäätöksiä.

Kun otetaan huomioon sekä taloudelliset että ympäristövaikutukset, päätöksenteko LCC-laskelmaan pohjautuen matalan ostohinnan sijaan on huomattavasti järkevämpää. Energiaa kuluttavan tuotteen, esim. ilmastointikoneen, käyttämisestä tulee kustannuksia. Käyttöikäkin on pitkä, usein yli 20 vuotta. Kone, joka kuluttaa vähemmän energiaa on huomattavasti edullisempi käyttökustannuksien osalta. Tämä on osa mallia, jota käytetään elinkaarikustannusten laskemiseksi. 

Käyttökustannusten lisäksi on otettava huomioon huolto- ja ylläpitokustannukset, varaosat, ympäristövaikutukset ja jopa tuotteen käytöstä poistaminen. Näistä kustannuksista voi muodostua jopa 90 % käyttöajan kustannuksista. Bonusvaikutus energiatehokkaamman tuotteen ostamisessa on, että se nostaa kiinteistön arvoa. 

 
LCC laskenta
Jäävuori-esimerkistä on helppo ymmärtää tuotteen elinkaarikustannukset. Joskus hankinta saattaa muodostaa jopa vain 10 % tuotteen kokonaiskustannuksista ja loppu koostuu mm. käytöstä ja huoltamisesta.
Kuinka ilmastointikoneen LCC-laskelma tehdään

Tuotteen elinkaarikustannusten laskemiseksi on olemassa erilaisia malleja riippuen siitä, minkä tuotteen tai toimialan kanssa ollaaan tekemisissä. Ilmanvaihtokoneiden osalta käytämme LCCE-mallia, jossa laskemme investointi- ja energiakustannukset.

Alla olevasta esimerkistä voi nähdä, kuinka hankintahinnaltaan kalliimpi ilmastointikone voi olla kustannustehokkain vaihtoehto, kun tarkastellaan käyttöä 20 vuoden ajalta. Lisäksi ilmastointikone 1:n kunnossapitokulut ja ympäristökustannukset voivat olla matalammat, mikä entisestään vahvistaa LCC-laskelmaa.

*Laskelma perustuu päiväkäyttöön. Ympärivuorokautisessa käytössä energiakustannus olisi korkeampi ja ero elinkaarikustannuksessa merkittävämpi.
Mitoitusohjelma IV Produkt Designer

IV Produkt Designer-mitoitusohjelman avulla voit helposti laskea ilmastointikoneen elinkaarikustannukset  (LCCE)  ja löytää siten parhaan investoinnin.

Laskelma ottaa huomioon investointi- ja energiakulut, mutta voit lisätä kuluja myös manuaalisesti, kuten esim. kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset.

Ilmastointia LCC keskiössä

Keskittyminen elinkaarikustannuksiin on meille ensiarvoisen tärkeää. Kun otetaan huomioon kuinka paljon LCC-laskelma vaikuttaa ilmastointikoneen kokonaiskustannuksiin ja sen ympäristövaikutuksiin, uskomme että tämä painopiste on itsestään selvä.