Huomisenilmastointiratkaisut.

Säätökaaviot

SÄÄTÖKAAVIOIDEN KOODIAVAImien SELITTEET:
G =           glykoli lämmöntalteenotto
P =           pyörivä lämmöntalteenotto
K =           kuutio lämmöntalteenotto
SP =         sähköpatteri
VP =         vesipatteri
JP =          jäähdytyspatteri
EcoC =     EcoCooler
EcoCp =  EcoCoolerPlus
STB03 =  painesäätö
STB06 =  vakioilmamääräsäätö
 
ENVISTAR KUUTIO LÄMMÖNTALTEENOTTO

VASTAVIRTASIIRRIN

RISTIVIRTASIIRRIN