Alvar Aalto -museo, Jyväskylä

Jyväskylän Alvar Aalto -museon Aalto 2 -rakennuksen ilmanvaihtoratkaisu asetti toteuttajille erityisvaatimuksia. Suojellun rakennuksen ulkopuolelle ei voinut sijoittaa jäähdytyksen lauhdeyksikköjä. Erikoisilmanvaihtokanavat oli toteutettava rakennuksen ulkopuolella maan alla.

Lisäksi IV-koneet haalattiin tekniikkakuilua pitkin osina alas kellaritilojen IV-konehuoneeseen. Tämän mahdollisti Easy Accept-konsepti, jossa koneiden osat on jaettu kuljetusta helpottaviin lohkoihin.

Koneratkaisuna olivat ilmanvaihtokoneisiin integroidut jäähdytysyksiköt, joissa ei ole tarvetta ulkopuolisille asennuksille. Museon ilmastointi toteutettiin yhteensä kuudella koneella, joista yksi oli pystymallinen Envistar Top EcoCooler ja viisi vaakamallista Envistar Flex EcoCooleria.

– Energiatehokkuuden tavoite toteutui erittäin hyvin, kertoo Interventin Keski-Suomen ja Itä-Suomen myynnistä vastaava Aaro Väisänen. Mitoitusajojen jäähdytyksen hyötysuhteet, eli EER-luvut, vaihtelevat välillä 4,1–6,6.

Projekti alkoi lokakuussa vuonna 2021 ja valmistui puolitoista vuotta myöhemmin, helmikuussa 2023. Laitteiden asennuksesta ja muista taloteknisistä töistä vastasi Jyväskylän ARE.

– Interventin IV-koneet haalattiin osina museon kellaritilojen IV-konehuoneeseen, eri asennoissa osan mittasuhteista riippuen. Maan alle rakennetut ilmastointikanavat vaativat myös tukibetonointia. Projekti toteutettiin vaiheittain, joiden aikana meiltä työskenteli työmaalla 1–4 erikoisosaajaa kerrallaan, kertoo ARE:n IV-projektipäällikkö Petri Laurila.

Tehdasasennettu ohjausautomatiikka helpottaa integrointia kiinteistöjärjestelmään

Koneratkaisun yksi etu on portaaton tehonsäätö, jonka ansiosta tuloilman lämpötila pysyy tasaisena ja olosuhteet miellyttävinä. Se myös pidentää laitteiston käyttöikää.

– Koneissa on lisäksi tehdasasennettu ohjausautomatiikka, joka mahdollisti tässäkin projektissa ilmastoinnin sujuvan liittämisen kiinteistön hallintajärjestelmään. Asiantuntijamme olivat asiakkaan tukena käyttöönotossa, kuten muissakin teknisen tuen tarpeissa myös käyttöönoton jälkeen, Aaro Väisänen kertoo.

Asiakkaan eli Jyväskylän kaupungin edustajien mukaan vaativa projekti sujui moitteitta.

– Koko toteutus sujui äärimmäisen hyvin, eikä sisäilman laadusta ole kuulunut mitään moitittavaa. Myös pienet takuuajan asiat on hoidettu hyvin, vahvistaa Jyväskylän tilapalveluiden talotekniikka-asiantuntija Panu Peränen.