Ekosuunnitteludirektiivin 2018 vaikutukset ilmanvaihtoalaan

EU:n ekosuunnitteludirektiivin uusimmat vaatimukset ilmanvaihtokoneille ovat tulleet voimaan tänä vuonna, yhdessä tiukempien energiatehokkuusvaatimusten kanssa. Tässä artikkelissa vertaamme uutta direktiiviä vuoden 2016 vaatimuksiin ja tutkailemme sen vaikutuksia ilmanvaihtoalaan.

Mikä on ekosuunnitteludirektiivi?

1.1.2018 voimaan astuneella EU:n ekosuunnitteludirektiivillä pyritään vähentämään maailmanlaajuisesti energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä. EU direktiivin seurauksena eri tuoteryhmille, mukaan lukien ilmanvaihtokoneet, on luotu säädöksiä. Direktiivin mukaisesti ilmanvaihtokoneiden on saavutettava tietty energiatehokkuustaso, jolloin ympäristövaikutukset vähenevät.

Ilmanvaihtoalalla on tavallista mitata energiatehokkuutta lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteella sekä puhaltimien ominaissähköteholla (SFP). Ekosuunnitteludirektiivi 2018 edellyttää sekä korkeampaa lämmön talteenoton hyötysuhdetta että matalampaa SFP:tä. Mitkä ovat uudet lukemat?

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhteen laskemme siitä, kuinka paljon lämpöä saadaan talteen poistoilmasta lämmön talteenottolaitteella. Ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset kaikille LTO-laitteille ovat tiukentuneet, ja ovat seuraavanlaiset:

Kuiva lämpötilahyötysuhde tasailmavirroilla, lämmön talteenottolaitteet Ecodesign 2016 Ecodesign 2018
Pyörivät lämmönsiirtimet, vastavirtalämmönsiirtimet ja levylämmönsiirtimet 67% 73%
Nestekertoiset LTO:t 63% 68%

 

Nykyteknologialla suosittelemme vähintään 80 % lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhdetta pyörivillä lämmönsiirtimillä. Tämä on saavutettavissa useimmissa projekteissa.

SFP

SFP:tä (puhaltimien ominaissähkötehoa) käytetään mittaamaan puhaltimien sähkötehokkuutta. Mitä pienempi SFP-luku, sitä energiatehokkaammat puhaltimet.

SFP-vaatimukset ekosuunnitteludirektiivi 2018:ssa vaihtelevat riippuen siitä minkälaista LTO-laitetta käytetään. Koneille, joissa on pyörivä lämmönsiirrin, vastavirtasiirrin tai levylämmönsiirrin, vaatimuksena on sisäinen SFP-arvo 0,8. Tämä vastaa SFPv-arvoa n. 1,9, 200 Pa kanavapaineella. Sisäisen SFP-arvon vaatimukset ovat myös nousseet noin 10% vuoden 2016 lukemasta 0,9. Koneille, joissa on nestekiertoinen patteritalteenotto, uusi vaadittu sisäinen SFP-arvo on 1,3 aiemman arvon 1,4 sijaan.

  Ecodesign 2016 Ecodesign 2018
Sisäinen SFP 0,9 0,8
Vastaa SFPv-arvoa
(kanavapaine 200 Pa)
2,1 1,9

 

Suosittelemme käyttämään SFPv-arvoa 1,5. Tämä on mahdollista saavuttaa suurimmassa osassa projekteja matalammilla kanavapaineilla.

Mitä tulisi ottaa huomioon vuonna 2018?

Ekosuunnitteludirektiivin 2018 uusien vaatimusten myötä pienempi energiankulutus ilmanvaihtokoneissa on entistä oleellisempaa. Lämmöntalteenoton tehokkuuden on oltava korkeampi, mikä edellyttää tehokkaampia lämmöntalteenottolaitteita. SFP-arvojen on oltava pienempiä, mikä edellyttää tehokkaampia puhaltimia. Tässä muutamia huomioonotettavia asioita vaatimusten saavuttamiseksi:

  • Saattaa olla tarpeen valita isompia koneita aiemmin käytettyihin verrattuna (mahdollistaa paremman lämmöntalteenoton ja tehokkaammat puhaltimet)
  • Isommat koneet vaativat enemmän konehuonetilaa
  • Kanavistot on mitoitettava matalille kanavapaineille (saavutetaan matalampi SFPv-arvon)

IV Produktin tuotevalikoimaa on laajennettu vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla Ekosuunnitteludirektiivin 2018 vaatimuksiin. Uusien lämmöntalteenottovaihtoehtojen myötä voimme tarjota entistä energiatehokkaampia ilmanvaihtokoneita.

Haluatko kuulla lisää Ekosuunnitteludirektiivi 2018:sta? Ole yhteydessä meihin, autamme mielellämme.

Ajankohtaisia uutisia

Kaikki uutiset

Energiansäästön ja takaisinmaksuajan laskeminen ilmastointikonetta vaihdettaessa

Vanhan, hyväkuntoiseltakin näyttävän ilmastointikoneen vaihtaminen voi olla hyvin kannattavaa. Energiansäästö ja takaisinmaksuaika on helppo laskea IV Produkt Designer-mitoitusohjelmalla, kuten tässä esimerkissä, jossa vaihdetaan ilmastointikone 1990-luvulta.

Lue lisää

Toimistorakennuksen energiatehokkuusprojekti säästää energiaa noin 85 000 kWh vuodessa

Lue lisää

Vanhemmat uutiset

Pakkausmateriaalien vastuullinen kierrätys

Huolehdimme pakkausten tuottajavastuuvelvoitteemme Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kautta.

Intervent mukana portaissa 2020

Miksi laskea elinkaarikustannuksia?

Kun LED-lamput tulivat markkinoille, monet pohtivat miksi niillä tulisi korvata huomattavasti edullisemmat hehkulamput. Mistä johtuu, että LED-lamput ovat siitä huolimatta vallanneet markkinat ja hehkulamppujen valmistus päättynyt?

Arto Jaatinen päättää 23-vuotisen uransa Interventillä

Arto Jaatisen vuonna -87 alkanut työrupeama ilmastoinnin parissa on päättynyt elokuun 2020 lopussa.

Easy Access

Easy Access-konseptin avulla haluamme tehdä ilmastointikoneidemme kuljettamisen sisään konehuoneisiin entistä helpommaksi

Haluamme tehdä elämäsi helpoksi!

IV Produkt Designer mitoitusohjelmalla suunnittelet ja mitoitat enrgiatehokkaat ilmastointikoneet. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi!

Koronaviruksen vaikutukset toimintaamme

Me Interventillä olemme siirtyneet etätyöskentelyyn ja pyrimme osaltamme pitämään huolta siitä, että riskit minimoidaan poikkeustilanteen aikana.

ThermoCooler HP jäähdytys-/lämpöpumppu-esite entistä ehompana

Integroitu jäähdytys/lämpöpumppu portaattomalla jäähdytys- ja lämmitystehon säädöllä Envistar-sarjaan

IV Produkt Cloud – pilvipalvelu

Uusi Envistar Top sukupolvi – Energiatehokkaampi kuin koskaan!

Päältäliitettävät Top-koneemme ovat olleet suuri menestys niiden lanseerauksesta vuodesta 2004 alkaen. Nyt markkinoille tuotu uusi sukupolvi sisältää useita fiksuja uusia ominaisuuksia ja on mukautuvampi ja energiatehokkaampi kuin koskaan aiemmin.